Bordunderstell

Søyler og t-fot understell til småbord og større konferansebord.  Under relaterte varer har vi vist noen aktuelle platestørrelser.