Skillevegger

Ofte kan det være behov for å skjerme arbeidsplassen både for lyd og innsyn enten med bordskjerm eller med gulvstående skjermvegg.  "Det er så mye støy" er en av de mest vanlige klager i kontormiljøer.  Våre skjermer løser mye av denne utfordringen.  Samtidig skaper avskjerming områder innen områder, og de ansatte får litt privatliv og bedre fokus.  Vårt utvalg omfatter alt fra skjermer som festes på arbeidsplaten og følger denne om den heves/senkes, til større skjermer som plasseres på gulvet og fungerer som mobile vegger.  Skjermene har stort utvalg av farger og kan tilpasses din arbeidsplass.