Ben 3 cm regulering

Ben for arbeidsbord og møtebord der høyden ikke trenger å overstige 72 cm.